Jobb & karriere

Trainee

Publisert: 26.03.2019
Søknadsfrist: 01.04.2019

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen. Divisjonen består av bolig, kjøpesenter og næringseiendom, og forvalter omlag 500 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Olav Thon Gruppen hadde i 2018 en omsetning på ca. 11 mrd., og gruppen sysselsetter ca. 3100 årsverk. For mer informasjon om eiendomsdivisjonen se www.thoneiendom.no.

Start din karriere som Trainee i kjøpesenteravdelingen i Thon Eiendom! 

 Traineeprogramet har som formålet å gi en bred innsikt i Olav Thon Gruppens kjøpesenteravdeling. Vi søker deg med stor interesse for kjøpesentre, og som har ambisjoner og potensialet til å bli en viktig ressurs i Thon Eiendom. Du er engasjert og motivert til å bidra til utvikling av virksomheten.    Kort om traineeprogrammet:   Programmet vil starte med en opplæringsperiode på hovedkontoret i Oslo. Her vil man få opplæring i Thon Eiendoms IT-systemer og verktøy samtidig som man får kunnskap om Thon Eiendoms forretningsmodell, metoder og kultur. Man vil også jobbe tett sammen med ledergruppen for kjøpesenteravdelingen og gjennom dette få kunnskap om de overordnede tankene for avdelingen. Videre vil kandidaten jobbe tett med en eller flere eiendomssjefer i tre perioder à ca. tre måneder. En periode i hver av de tre regionene som kjøpesenteravdelingen er inndelt i.  Traineen vil bistå eiendomssjefen(ene) i det daglige arbeidet med kjøpesentret(ene) og blant annet arbeide med:  

 • utleiearbeid, herunder forhandling av nye kontrakter og reforhandling av løpende kontrakter (hovedsakelig til butikker og serveringssteder)
 • oppfølging av løpende leieforhold og leietakere
 • kontakt og dialog med senterledelsen på ett eller flere kjøpesentre
 • involvering i drift- og vedlikeholdsarbeid
 • økonomisk rapportering
 • idéskaping og strategisk arbeid med butikkmiks og markedsposisjonering

 Målet er å gjøre traineen kjent med de ulike funksjonene og arbeidsoppgavene som eiendomssjefsstillingen innehar og gi traineen en solid kompetanse og forståelse av kjøpesenterfaget.    Traineeprogrammet vil starte i august/september 2019 og vil gå over ett år. Etter at programmet er gjennomført er det ønskelig at traineen skal ha forutsetninger for å kunne tiltre i en ass. eiendomssjef stilling med eget eiendomsansvar. Dette forutsetter at stilling er tilgjengelig ved rett tidspunkt. Arbeidssted vil være på Olav Thon Gruppens hovedkontor i Oslo, men noe reisevirksomhet må påregnes.     Dine kvalifikasjoner:  

 • Du er glad i og interessert i butikkonsepter og varehandel.
 • Du kan vise til gode akademiske resultater og har bachelor og/eller mastergrad innenfor eiendomsrelatert fagretning og/eller innen økonomi/finans.
 • Master innen eiendomsfag fra NMBU eller NTNU er særlig relevant.
 • Du har gode salgs- og promoteringsferdigheter og du er god til å bygge relasjoner og nettverk.
 • Dokumenterbare resultater innen disse egenskapene kan veie opp for manglende utdannelse.
 • Du har god forretningsforståelse.
 • Du er målrettet og har stor arbeidskapasitet.
 • Du er ambisiøs og ønsker å utvikle egne ferdigheter.
 • Du ønsker en karriere i kjøpesenterbransjen.

 Vennligst legg ved karakterutskrift/vitnemål fra høyere utdanning samt videregående skole på. Eventuelle spørsmål omkring traineeprogrammet kan rettes til regionsdirektør for region sør og øst, Carl «Nico» Nicolai L. Vold tlf. 91 535 626, e-post nico@olavthon.no, eller HR-konsulent, Ingrid Kåsine Bryni tlf. 454 54 614, e-post: ingrid.kasine.bryni@olavthon.no.

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema, som du finner på denne siden. Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.

Olav Thon Gruppen er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.